>>> BÀI GIẢNG - BẢN TIN

I. Ôn tập lí thuyết:

- Bản tin là gì? Có mấy loại bản tin?

- Cách viết mọt bản tin?

II. Bài tập:

1. Bài tập 1:

a. Cấu trúc:

- Câu đầu là mở đầu bản tin.

- Các câu tiếp theo là diễn biến của các sự kiện

- Câu cuối cùng là nhận xét đánh giá

b. Dung lượng: Trung bình

c. Loại: bản tin bình thường

Bài tập 2:

a. Nội dung: Thông báo về việc Việt Nam lọt vào danh sách ứng cử viên "Môi trường và phát triển 2007".

Căn cứ vào nhan đề của bản tin.

b. Muốn nắm bắt nhanh nội dung thông tin đó có thể chuyển thành tin vắn.

3. Bài tập 3:

1-2-5-6-4-3.

4. Luyện tập viết bản tin:

Tư liệu bao gồm:

+ Thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện.

+ Diến biến nội dung sự kiện

+ Kết quả sự kiện.

Đặt tên cho bản tin, viết phần mỏ đầu, phần triển khai cảu bản tin theo hướng dẫn trong bài.